Ички жана улуттук кадрлар резервинде турган жактар үчүн конкурс

 

Ички жана улуттук кадрлар резервинде турган жактар үчүн конкурс 

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 23-беренесинин 5-бөлүгүнө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобосунун 4-бөлүмүнө ылайык Мамкомитеттин ички кадрлар резервинде жана улуттук кадрлар резервинде турган жактар үчүн төмөнкү административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын ээлөө үчүн конкурс өткөрүлөт:

-         Жер казынасын пайдалануу боюнча саясат башкармалыгынын начальниги;

-         Электроэнергетика башкармалыгынын Электроэнергетикада пландоо жана прогноздоо секторунун башчысы;

-         Укукту камсыздоо башкармалыгынын башкы адиси;

-         Машина куруу, металлургия жана курулуш материалдары башкармалыгынын башкы адиси;

-         Жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башкы адиси;

-         Жер казынасын пайдалануу боюнча саясат башкармалыгынын жетектөөчү адиси;

-         Финансы жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн жетектөөчү адиси;

-         Иш кагаздарын жүргүзүү секторунун жетектөөчү адиси;

-         Финансы жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн адиси.