Бириккен Улуттар Уюмунун Кеңешинин өнөр жайды өнүктүрүү боюнча(ЮНИДО) 46 сессиясынын 7нчи Форуму Венада болуп өттү, ага ОЭЖКПнын төрагасы Эмиль Осмонбетов катышты.

     Өзүнүн сөзүндө :" Кыргызстан туруктуу калыпта социалдык-экономикалык өнүктүрүү багытында  иштеп жатат. Туруктуу индустриализация маселелери Кыргыз Республикасы үчүн мааниси чоң. 2040 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүү  улуттук стратегияга ылайык өнөр жайды өнукттүрүү багыттары,  Кыргызстандын өнөр жайын конкуренттүүлүкө туруктуу".

      Андан тышкарыЭмиль Осмонбетов менен ЮНИДОнун башчысы Ли Йонг менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, өнөр жай багытындагы жаңы долбоорлорду иштеп чыгуу маселелери каралды.

     Белгилей кетсек, Кыргызстан       2017 жылдан баштап өлкөлөр арасындагы кызматташуу программасына кирип,  6 пилоттук өлкөлөрдүн бири.