Комитетте бюджет боюнча угуулар өттү.

 Мамкомитетте 2019-2021 жылдарга карата Комитеттин бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүк стратегиясы боюнча коомдук угуу өткөрүлдү.