Коомдук кабылдаманын телефондору

+996 312 300706 

+996 312 904040 (1097)

Ишеним телефону

+996 312 902165 (1014)

График приема граждан руководством ГКПЭН

Портал электронных обращений граждан в государственные органы Кыргызской Республики

Коомдук кабылдаманын жумушундагы жооптуу бөлүмдөрдүн нөөмөт графиги

Убакытысы

Жуманын күндөрү

9:00-14:00

14:00-18:00

Дүйшөнбү

Жер казынасын пайдалануу  боюнча саясат башкармалыгы

Машина куруу,  металлургия жана курулуш материалдар башкармалыгы

Шейшенби

Жер казынасын коргоо башкармалыгы

Жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмү

Шаршенби

Геология башкармалыгы

Отун ресурстары жана жылуулук менен камсыздоо бөлүмү

Бейшенби

Укукту камсыздоо башкармалыгы

 Электрэнергетика бөлүмү

жума

Өнөр жай коопсуздугун жөнгө салуу башкармалыгы

ЭКБ бөлүмү