Программалык бюджети

Бул документ расмий орто мөөнөттүү (2018 -2020жылга чейин созулган бул мезгил үч-жыл) программалык негизде бюджетти жараянынын бир бөлүгү болуп саналат, бюджет чыгашаларынын, стратегиясын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Макроэкономикалык жана калкты саясат жетекчилигинин бекиткен негизги маалыматтарга ылайык даярдалган.

Тармактык саясатты ишке ашыруу алкагында бюджет долбоорун секторундагы бюджеттин чыгашаларынын негизги программасы тууралуу айтылат, ошондой эле иш-чаралар жана ошол программалардын каржылоосун жүзөгө ашыруу үчүн кабыл алынган эле.

2018-жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин долбоору, программалык негизде бюджетти чейин түшүндүрмө каттар жана болжолу 2019-2020 жыл.

Программалык негизде орто мөөнөттүү 2018-чи жылга карата  өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин бюджет долбоорун 2019-2020-чы жылга  божомолдонгон.

2019-жылга Программалык бюджет