Электр тармагындагы саясаттын милдеттери:

- Электрикалык энергияны жана кубаттуулуктарды дүң жана чекене рыноктордо сурам жана сунуштарды узак мөөнөттө болжолдоо боюнча мамлкеттик тутумун тариздөө жана аткаруу ишкендигин ошондой эле, электр энергиянын божомолдук балансын ищңштеп чыгуу, ошонун катарында, областтардын резервиндеги жана чаралар тутумундагы, электр энергиялык экономиканын керектөөлөрүн камсыздоого багытталгандарды кошуп координациялоо;

- электр энергиясын иштеп чыгуу жана узак мөөнөттүү өнүктүрүү программаларын уюштуруу;

- энергетикалык объектилердин аймактык пландаштыруу схемаларын иштеп чыгууга катышуу;

- мүмкүн болгон электр энергиясынын жетишсиздигин алдын алуу үчүн, салымдардын даярдоо жана жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча сунуштарды ишке ашыруу же керектүү көлөмдө тартыштыгын алдын алуу үчүн электр энергетика объектилерин куруу менен коомдук салымдар үчүн болсо, мониторинг жүргүзүү;

- электр энергетиканы өнүктүрүү стратегиялык документтерди тууралоо боюнча сунуштарды даярдоо жана мониторинг жүргүзүүнү ишке ашыруу;

- электр энергиясын өнүктүрүү максаттарына жетүүнү камсыз кылуу боюнча комплекстүү  чараларды түзүү;

электр тармагын өнүктүрүү жаатында маалыматтык-аналитикалык материалдарды даярдоо;

орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү келечекте энергетикалык тармагын өнүктүрүү жаатындагы ченемдик укуктук актыларды даярдоого катышуу;

- өркүндөтүү, электр, көмөк чордондорду, электр линияларын жана башка энергетикалык объектилерди калыбына келтирүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга катышуу.