Ишке ашырылуучу долбоорлор боюнча маалыматтар

 

Долбоорлордун аталыштары

Донорлор

Каржылоо суммасы

Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар

1

Камбарата ГЭС-2 экинчи гидроагрегатын эксплуатацияга берүү

Евразия Өнүктүрүү банкы

110 млн.АКШ долл.

2018-2023 жж.

Курулуш-монтаждыкиштерин жүрзүгзүү, Камбарата ГЭС-2 экинчи гидроагрегатын (120 МВт) ошондой эле, ОРУ 500 кВ сатып алуу, жеткирүү, коюу жана станцияны коопсуз эксплуатациялоочу ГЭС инфратүзүмдөрүнүн башка элементтерин жана тутумдарын экплуатацияга берүү.

2

Энергетика секторунреабилитациялоо

Азия Өнүктүрүү банкы

55,0 (грант -40 жана кредит -15) млн. АКШ долл.

2013-2019 жж.

Суубара жабдууларына суу астынан изилдөө жүргүзүү, эки 500 кВ трасформаторлорду, өчүргүчтөрдү жана башка электрикалык жабдууларды ошондой эле, 500 кВ чубалгыларды алмаштыруу.

3

Токтогул ГЭС. Фаза 2» реабилитациялоо

Азия Өнүктүрүү банкы
Евразия Өнүктүрүү банкы

110 (грант -44,5 жана кредит -65,5) млн. АКШ долл.100 млн. АКШ долл. (кредит)

2015-2021 жж.

№2 жана 4 гидроагрегаттарды ар бирин 60 МВт кубаттуулугуна жогорулатуу менен алмаштыруу, бизнес процесстеринин жакшыртуу боюнча калыбына келтирүүчү иштерди жүргүзүү жана ишкананын ресурстарын пландоо, эл аралык консультациялык компанияларды тартуу, КР энергия секторун өнүктүрүү комплекстүү пландоо тутумун киргизүү жана бардык энергия компниялардын активдерин инвентаризациялоо жана наркын кайра баалоо.

4

Токтогул ГЭС. Фаза 3» реабилитациялоо

Азия Өнүктүрүү банкы
Евразия Өнүктүрүү банкы

110

(грант -50 жана кредит -60) млн. АКШ долл.40

млн. АКШ долл. (кредит)

2016-2023 жж.

№ 1 жана 3 гидроагрегаттарды ар бирин 60 МВт кубаттуулугуна жогорулатуу менен жардымчы жабдууну алмаштыруу жана затворлорлоду жана гидротехникалык курулмаларды реабилитациялоо.

5

Ат-Башы ГЭС реконструкциялоо

Швейцария Конфедерациясы

19,82  млн. швейц. франков (грант)

2014-2022 жж..

Нарын жана Ыссык-Көл областтардын жашоочуларын ишенимдүү электр энергетика менен камсыздоо үчүн ГЭС реконструкциялоо, кыштын эң бийик тиктигине жеткен жүктөмдүүлуүк мезгилинде жогоруда аталган региондордун энергия тутумундагы чыңалууларды жөнгө салуу, ГЭС коюлган кубаттуулугун 10% көбөйтүү жана ушул региондордо электр энергиянын ишетп чыгуусун жогорулатуу.  

 

6

Камбарата ГЭС-1 куруу

 

2916,4 млн. АКШ долл.

2018-2025 жж.

1860 МВт коюлган кубаттуулугу менен ГЭС куруу

7

ГЭСтин Жогорку-Нарын каскадын куруу

 

737,65 млн. АКШ долл.

2018-2027 жж.

87,40 МВт кубаттуулукта Акбулун ГЭС, 47,70 МВт кубаттуулукта Нарын ГЭС-1, 47,60 МВт кубаттуулукта Нарын ГЭС-2, 55,00 МВт кубаттуулукта Нарын ГЭС-3 куруу..

8

Энергетика секторун өнүктүрүү

Азия Өнүктүрүү банкы

44,8 (грант -28,09 жана кредит -16,71)  млн. АКШ долл.

2013-2018 жж.

Электр энергиясын коммерциялык эсептөөнүн автоматташтырылган тутумун (ЭКЭАТ), маалыматтарды жыйноо жана даярдоо түзүлүшүн  киргизүү,постанцияларды модернизациялоо,  электр энергиясын берүүгө дүң бүтүмдөр боюнча эсептөө үчүн эсептөөчү борборун түзүүнү изилдөө, корпоративдик жана финансылык башкаруу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү.

9

Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Аркин конушунун электр менен камсыздоону жакшыртуу

Исламский Өнүктүрүү банкы

16,25 млн. АКШ долл. (кредит)

2014-2019 жж.

110 кВ «Айгульташ-Самат» ЖВЛ дан «Арка» жана 110/35/10 кВ «Раззакова», подстанциясына чейин,  узундугу 51 км 110 кВ   ЖВЛ куруу,  110/35/10 кВ «Арка» подстанциясын реконструкциялоо.

11

CASA-1000

Эл аралык Өнүктүрүү ассоциациясы (Дүйнөлүк банкы)Евразия Өнүктүрүү банкыИсламский Өнүктүрүү банкы
АКШ Трасттык фонду

45,0 (грант -6,75 жана кредит -38,25) млн. АКШ долл.70 млн. евро (болжол менен 90 млн. АКШ долл - кредит)50 млн. АКШ долл. (кредит)Грант – 7,5 млн. АКШ долл

2016-2022 жж..

Узундугу 477 км ПС 500 электр чубалгысын куруу. "Датка" ПС (КР) көмөкчордонунун "Ходжент" (ТР) чейин 477 км, Кыргыз Республикасынын аймагында 457-чакырымды түзөт.

12

электр менен камсыздоо тутумунун отчеттуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу

Эл аралык Өнүктүрүү ассоциациясы (Дүйнөлүк банкы)

25,0  (грант -11,8 жана кредит -13,2) млн. АКШ долл.

2014-2019 жж..

Бөлүштүрүү инфратүзүлүштөрдү бекемдөө ("спорт", "Орто-Сай" жана "Бишкек" ПС куруу, камсыз кылуу жана ЭКЭАТ эсептегичтерин орнотуу), кардарларды тейлөө системасы, башкаруу жана институттук бекемдөө (ӨКАП (ишкананын башкаруу ресурстарын киргизүү) жана долбоорун ишке ашырууну колдоо.

13

«Ошэлектро» ААКреабилитациялоо

Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы

5 (грант -1,0 жана кредит -4,0) млн. Евро

2017-2020 жж..

ПС-35 кВ «Ош-3» модернизациялоо, 10-6/0,4кВ ТП-КТП алмаштыруу жана коюу, ВЛ 10-0,4 кВ жаңы электрикалык тармактарын куруу жана реконструкциялоо, ошондой эле, СИП кабелдерин жана ЭКЭАТ эсептегичтерин орнотуу жана ЭКЭАТ тутумун киргизүү.

14

«Чыгышэлектро» реабилитациялоо

Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы

6 (грант -2,0 и кредит -4,0) Евро

2018-2021 жж..

Индукциялык эсептегичтерди азыркы ЭАМӨКЭС эсептегичтерине алмашытаруу, 0,4 кВ аба линияларды өзүнчө изоляцияланган проводдорго алмаштыруу, 35/10 кВ, эки подстанцияларды рекострукциялоо ошондой эле, эскирген жабдууларды алмаштыруу.

15

Электр менен камсыздоону жакшыртуу

Эл аралык Өнүктүрүү ассоциациясы (Дүйнөлүк банкы)

46,0 (грант -23,0 жана кредит -23,0) млн. АКШ долл.

2018-2022 жж.

Бишкекте борбордун жылуулук системасынын натыйжалуулугун жана сапатын жакшыртуу, борбордун жылуулугуна кошулбай үй шарттарында натыйжалуу жана экологиялык таза жылытуучу мештерди киргизүү боюнча  улуттук программасын ишетп чыгуу жана ишке ашыруу жана коомдук имараттардагы эенергияээфективдүүлүгүн жогорулатуу натыйжалуулугун  көрсөтөтүү.

16

насостук станциядарды реконструкциялоо жана куруу

Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы

11,1 (грант -3,9 жана кредит -7,2) млн. АКШ долл.

2018-2021 жж..

 Насостук станцияларды модернизациялоо, жылуулук тармактарын калыбына келтирүү,