Рыскелдиден суроо:  Талас дарыясына мини ГЭС куруу учун кандай уруксат кагаздарын алышым керек? " КР суу чарбасын жана ирригация иштерин 2017-2026-жылдарга карата онуктуруу программасына" жана "КР миниГЭСтерди онуктуруу боюнча концепциясына" ылайык сиздердин карамагыныздардагы суучарба объектилеринин мумкунчулугун пайдаланып миниГЭС куруу боюнча процедурасын толук тушундуруп беруунунуздорду сиздерден суранам. 

Жооп: Урматтуу, Рыскелди! Кыргыз Республикасынын «Электр энергетикасы жөнүндө» мыйзамынын 19-беренесине ылайык чакан ГЭС куруу үчүн тендер жүргүзүлүүсү зарыл. 

Бул Сиз сурап жаткан Талас дарыясында мини ГЭСке да тиешелүү - тендерге катышуу зарыл.

Ушул себепке байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017 жылдын 24-марттагы №175 токтому менен Кыргыз Республикасында чакан ГЭС куруу үчүн укуктарга тендер жөнүндө Жобо иштелип чыккан жана бекитилген. Бул Жобо чакан ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жалпы шарттарды уюштурууну аныктайт, ошондой эле тендерди өткөрүүнүн мөөнөттөрүн жана шарттарын белгилөөгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, Жобо уюштуруучу менен тендердин катышуучуларынын ортосунда келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат, ар-бир катышуучуну кароо жана чечимдерди кабыл алуу боюнча макулдашылган иш-аракеттерди камсыз кылат, алардын укуктарын жана тендерди өткөрүү учурундагы мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргойт.

Жобо...